විනාඩි 15න් ක්ෂණික මුදල් ණයක් Quick Cash loan LoanMe App in Sri Lanka

මුදල් හදිස්සියකදි කාගෙන්වත් ඉල්ලන්නේ නැතිව ඔයාගෙ අතේ තියන Mobile phone එකෙන්ම ක්ෂණික මුදල් ණයක් (Quick cash loan) ගන්න පුළුවන් කියන්නෙ කොච්චර ලොකු දෙයක් ද?

Loanme Android Mobile App එක හරහා ඔයාලට පුලුවන් විනාඩි 15 ක් වගේ පොඩි කාලයකින් loan එකක් ගන්න.

App එක try කරලා බලන්න link එක මෙන්න 👉 https://l.loanme.lk/download-app
වෙබ් සයිට් එක මෙන්න 👉 https://l.loanme.lk/apply

Loanme Android app එක ගැන ඔබේ අදහස් සහ යෝජනා comment කරන්න.
යහලුවන්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

මේ වගේ තවත් app review එකකින් ලඟදීම හමුවෙමු

..
In case of an emergency, how great would it be if you are able to get a quick cash loan credited directly to your bank account via a mobile app?

Loanme Android Mobile App does just that 💲💲💲

Download the App from Google Play store 👉 https://l.loanme.lk/download-app
Link to their website 👉 https://l.loanme.lk/apply

Tell me about your experience about the Loanme Android Mobile App in the comments section. Also, don’t forget to share this video with your family and friends.

..
Social Media තුල තමන් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද මුළ සිට සරලව දැන්ගමු
මෙන්න ලින්ක් එක ➡️ http://tiny.cc/hfaokz
..
Contact me on – chanux@geek.lk
Website : http://ChanuxBro.com
Facebook : http://facebook.com/ChanuxBroPage
Instagram : http://instagram.com/ChanuxBro
Twitter : https://twitter.com/ChanuxBro