A Hubble Űrtávcső MEGTALÁLTA ISTENT ❓

Einstein nem hitte el, hogy ez lehetséges, Stephen Hawking szerint pedig ez lehet minden idők legnagyobb tudományos felfedezése.
Milyen felfedezés zavarta meg a múlt század legnagyobb tudományos elméit, és miért késztette őket arra, hogy újragondolják univerzumunk eredetét?

Az új, erősebb távcsövek olyan rejtélyeket tártak fel az univerzumban, amelyek új kérdéseket vetettek fel az élet eredetével kapcsolatban.
Mi ez a felfedezés, ami annyira alapvetően különbözik, és miért döbbentette meg a tudományos világot?

Sok tudós elismeri, hogy az univerzum egy nagyszerű terv részének tűnik, de melyek ezek a lenyűgöző felfedezések melyek miatt Isten létezéséről beszélhetünk.

A világegyetemnek valóban volt kezdete és az univerzum éppen megfelelő az élet kialakulásához.
A civilizáció kezdete óta az ember csodálkozva nézte a csillagokat, azon tűnődve, hogy mik ezek és hogyan kerültek oda.
Habár egy tiszta éjszakán az emberi szem körülbelül 6000 csillagot láthat, a Hubble és más erőteljes távcsövek azt mutatják, hogy ezermilliárdok halmozódnak fel több száz milliárd galaxisban.

Napunk és a Föld pedig olyan, mint egy homokszem a sivatagban.
A 20. századot megelőzően azonban a tudósok többsége azt hitte, hogy a mi galaxisunk jelenti az egész világegyetemet, és hogy körülbelül mindössze 100 millió csillag létezik.
A legtöbb tudós úgy gondolta, hogy univerzumunknak sosem volt kezdete, és azt hitték, hogy a tömeg, a tér és az energia mindig is létezett.
De a 20. század elején Edwin Hubble csillagász felfedezte az univerzum tágulását, matematikailag visszatekerve a folyamatot, kiszámította, hogy a világegyetemben mindennek van kezdete, beleértve az anyagot, az energiát, a teret és magát az időt is.

Az univerzum kezdetének talán leghangosabb ellenfele Sir Fred Hoyle brit csillagász volt, aki gúnyosan „ősrobbanásnak” nevezte az eseményt.
Makacsul kitartott elmélete mellett, miszerint a világegyetem mindig is létezett, sőt így tett Einstein és más tudósok is, amíg a kezdet bizonyítékai elsöprővé nem váltak.

Végül 1992-ben bebizonyították, hogy a világegyetemnek valóban egyszeri kezdete volt, hihetetlen fény- és energiavillanásban.
Bár egyes tudósok a teremtés pillanatának nevezték, a legtöbben „ősrobbanásként” emlegették.
A tudomány nem tudja megmondani, hogy mi vagy ki okozta az univerzum kezdetét, de egyesek úgy vélik, hogy ez egyértelműen egy Teremtőre utal.
Azok a tudósok, akik korábban a Bibliát, mint mesekönyvet gúnyolták, most elismerik, hogy a semmiből való teremtés bibliai felfogása mindvégig helyes volt.

A fizikusok kiszámították, hogy az élet létezéséhez a gravitációnak és a többi természeti erőnek éppen megfelelőnek kellett lennie, különben a világegyetem nem létezhet.

Ha a terjeszkedési ütem valamivel gyengébb lett volna, a gravitáció minden anyagot visszahúzott volna.
Stephen Hawking szerint ha az ősrobbanás után egy másodperccel a terjeszkedés gyorsasága hajszálnyival kisebb lett volna, akkor az univerzum újra összeomlott volna, mielőtt elérte volna jelenlegi méretét.

Másrészt ha a tágulási sebesség csak kicsit lett volna nagyobb, a galaxisok, csillagok és bolygók soha nem tudtak volna kialakulni.
Az élet létezéséhez a Naprendszerünkben és a bolygónkon is megfelelő feltételeknek kell lenniük, például oxigén nélkül a víz nem létezhetne, víz nélkül nem lenne csapadék a terményeink számára, de más elemek, úgy mint a hidrogén, nitrogén, nátrium, szén, kalcium és foszfor, szintén nélkülözhetetlenek az élethez.

Önmagában ez még nem minden, mert a bolygónk, a nap és a hold méretének, hőmérsékletének, relatív közelségének és kémiai összetételének is megfelelőnek kell lennie.

De nem lehetne ezt az egészet a véletlennek tulajodnítani?
Hiszen lehetetlennek tűnő dolgok számtalanszor dőltek meg a Földön is.
Mi az esélye annak, hogy az emberi élet véletlenül a kozmikus történelem robbanásából ered?

Egy tudós számításai szerint nagyobb az esély arra hogy megtaláljunk egy megjelölt homokszemet a Föld összes homokszemei közt, mint arra hogy az élet kialakuljon.

Egy másik példa arra, mennyire valószínűtlen, hogy egy véletlen ősrobbanásból élet alakuljon ki azaz, hogy nagyobb az esély arra hogy ugyan az az ember egymás után több mint 1000x nyeri meg az ötöslottót.

Ezeket figyelembe véve sok tudós arra következtet, hogy Valaki a színfalak mögött tervezte és teremtette az univerzumot.

De ha ez így is van, akkor az a bizonyos valaki hogyan jött a világra.

A Hubble Űrtávcső MEGTALÁLTA ISTENT ❓

Zene / Music:

The Sky is on Fire – Ambient Music

top 5 magyar isten
top 5 magyar univerzum
top 5 magyar hubble

#top5magyar #univerzum