AZ VESSE RÁ AZ ELSŐ KÖVET, AKI BŰNTELEN! János 8:3-11

A törvénytanítók és a farizeusok behoztak egy asszonyt, akit rajtakaptak, hogy házasságtörést követett el. Középre állították, és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt rajtakapták házasságtörés közben.
Mózes a Törvényben megparancsolta nekünk, hogy az ilyen asszonyt kövezzük meg. Te mit mondasz?
Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolni őt. Jézus leguggolt, és az ujjával írni kezdett a földre.
Mivel tovább kérdezgették, felállt, és azt mondta nekik: „Aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ!”
Majd újra leguggolt, és tovább írt a földre.
Amikor ezt meghallották, egymás után mind kimentek, kezdve az idősebbekkel, míg végül Jézus egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Ekkor Jézus felállt, és azt mondta neki: „Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged?”
Az asszony pedig így szólt: „Senki, Uram.” Jézus így felelt: „Én sem ítéllek el. Menj el, és többé ne vétkezz!” JÁNOS 8:3-11