Sat. Jun 15th, 2024
BITCOIN - Który scenariusz narysuje Smart Money (Grube Ryby)?

W dzisiejszym odcinku omawiam potencjalne scenariusze Srednioterminowe na BTC. Aktualny ruch wzrostowy pokazuje dużo sily i mamy duze prawdopodobieństwo wybicia szczytu - tutaj zaczyna robi sie ciekawie, gdyż w tym momencie aktywują nam sie potencjalne 3 scenariusze określające ruch ceny, z czego 2 z nich uwzględniają korektę ! Co zrobi rynek ? Który scenariusz wybierze smart money ?

🟢Dni Otwarte Trade Wars! Zapisz się tutaj: https://dniotwarte.tradewars.pro/discord/

╔══╡TRADE WARS╞═══
║►GRUPA: https://tradewars.pro/
║►TradingView: https://pl.tradingview.com/u/TradeWarsPRO/
║►X: https://twitter.com/TradeWars_pro
║►IG: https://www.instagram.com/tradewarspl/
║►FB: https://www.facebook.com/TradeWarsPro/
║►TT:https://tiktok.com/@tradewarspl
╚═══════

╔══╡KONTAKT╞══
║kontakt@tradewars.pl
╚═══════
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedstawiony materiał ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Related Post