Sun. Dec 3rd, 2023
#CHEST EXERCISE ON WALL /IT #BODYBUILDING #fitness #weightloss #gym #health #shorts #viral #trending

STRONGER HEART AND STRONGER CHEST

2 MINUTES DAILY

https://youtu.be/y3-Pu7BqRVY 👆🏼🖥️ *नोकरी ची आशा सोडा ! अत्यल्प दरात व्यवसायाशी नाते जोडा !! जगदीश अमृततुल्य चहा फ्रेंच्चायची हवी असल्यास संपर्क करा !!!*

शेतकरी, बेरोजगार व व्यापारी बंधुंनो, एक जोड धंदा व उत्तम कमाई चे साधन म्हणुनही आपण या कडे बघु शकता!

आम्ही कुठल्याही प्रकारची फसवनूव वा वीक्री करत नाही, फक्त आणि फक्त गरजूंना भक्कम आधार व एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, हाच उद्देश्य,

आपणास हव्या असलेल्या मार्गदर्शन व सहायतार्थ संपर्क करा !
*श्री जगदिश दे. आगरकर*
*+९१ ९४२२०६४४५६*
@everyone *"तीर्थ यात्रा"*
(संन्डे स्पेशल : अतुलसर 😈 🙏🏼 )
मनाला सर्वोच्च आनंदायद फक्त आणि फक्त यात्रा (टुर) असते, कारण काहीच टेन्शन नसते, रोजच्या जिवनातील कोणतेच कार्य करायचे बंधन नसते, ना कुठे जायची घाई ना कुठे थांबायचे बंधन! फक्त मुक्त आणि स्वच्छंद "मी पणा", म्हणजे मला जसे वाटेल तस्से!
आणि जर यातच यात्रा ही तीर्थ यात्रा असेल तर, आनंदासह *परमानंद* ही! ...contd...

Related Post