Wed. May 29th, 2024
Mióta kell az üres szekérnek kitérni a terhes elől? - Esti mese - Népmese. -

Mióta kell az üres szekérnek kitérni a terhes elől? - Esti mese - Népmese. -
Egyszer Mátyás király találkozott egy szegény jobbággyal, aki a karcagi malomba igyekezett őrletni. Tíz zsák búza volt a szekéren. Csak úgy nyekeregtek a kerekek a nagy teher alatt. Mátyás király felkérezkedett a szekérre, s beszélgetni kezdett a jobbággyal, hogy s mint megy a sora? Milyen erre az élet. A szegény ember gyanútlanul panaszkodott, nem tudta, hogy a kopott gúnyás vándor maga a király.
Egyszer csak hatlovas hintó robogott feléjük a keskeny úton. A szegény ember nagy igyekezettel próbált kitérni előle megrakott szekerével. Mátyás király kikapta a gyeplőt a jobbágy kezéből, s azt mondta neki, hogy ne térjen ki a hintó elől. Amikor a szekér meg a hintó összetalálkozott, a kocsis az ostorával végig akart vágni a szegény jobbágyon, amiért nem tért ki előlük. Mátyás csak szétnyitotta a zubbonyát. A kocsis, s a hintóban ülő nemes úr mindjárt látta, hogy kivel áll szemben.
Mátyás király kifogatta a hintóból a két első lovat, s a jobbágynak adta őket. Amikor hazament Budára, törvénybe foglaltatta, hogy attól kezdve mindig az üres szekér térjen ki a terhesnek. #mese #mesék #estimese #népmese #magyarul #tale #fairytale #fairytale #tales

Related Post