Végvári harcok – végvári hősök

Az oszmán állam és társadalom berendezkedése megkövetelte a hadsereg állandó mozgását, igényeinek kielégítését. A szultán csak így tudta biztosítani a hadsereg állandó fönntartását. 1541-ben (augusztus 29.) Buda elfoglalásával Magyarország három részre szakadása megakadályozhatatlan lett. Ezt követően állandó célként jelent meg a magyar politikai közéletben az ország újra egyesítésének igénye. Az Oszmán Birodalom szeme előtt azonban továbbra is Bécs lengett végső célként. Buda és a Duna menti hadi út megerősítése érdekében 1543 és 1545 között több expedíciót vezettek. Az 1551-52-ben mozgásba lendült oszmán haderő erőteljes támadást indított a magyar végvárak ellen.

Legyél bajnok, versenyezz a legjobbakkal és nyerj! Próbáld ki: http://videotanar.hu/