A nagyothalló tiszteletes – Esti mese – Népmese . –

“A nagyothalló tiszteletes – Esti mese – Népmese . – No, vót egyszer egy tiszteletes, plébános, hát elvesztek neki a hízókacsái. Hát ugye az egész faluban nem tudta, hogy hol keresse, kihirdette, hogy mindenki menjen gyónni. Hát majd valaki meggyónja ugye. hogy hát ellopta a kacsákat. Hát mán az egész falut végiggyóntatta, csak a kántor nem ment gyónni. Egyszer oszt aszongya:
– Kántor úr, hát maga még nem gyónt – aszongya -. mért nem gyün meggyónni?
Hát aszongya mégis oszt nagy nehezen, letérgyelt ugye a gyóntatószékbe a kántor is. Sorolja a bűneit, sorolja. Egyszer má nem győzte a pap hallgatni, egyszer rákajáltott:
Ki lopta el a pap kacsáját?
Az nem szólt semmit. Aszongya:
-Tudja mit, tiszteletes úr, cseréjünk! Nem hallom – aszongya. – Nem hallom, cseréljünk!
Na, cseréltek: ugye ő ült a papnak a helyire, a kántor. Egyszer a kántor odakajált a papnak, hogy:
Ki szerette el a kántor feleségit?
Hát kántor úr, ténleg nem hallani semmit…

” #mese #mesék #estimese #népmese #magyarul #tale #fairytale #fairytale #tales