Fri. Mar 1st, 2024
Szent László a lovagkirály I Szent László király élete, teljes film

#töri #történelem #magyar #magyarország #erdély #érettségi #tanulás #csata #film #tudomatörit
Szent István király halála után évtizedekig hatalmi harcok zajlottak a Magyar Királyságban. Ebben a zűrzavaros időszakban végül Szent Lászlónak sikerült megszilárdítani a királyi hatalmat Magyarországon és betagozni az országot a XI. század Európájába.
Ez a videó Szent László életét mutatja be.
Ha tetszett a videó nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára!

Felhasznált források:
Szabados György: Szent László élete és országlása, In: Rubicon 2017/9 Budapest 4-13 o.
Thoroczkay Gábor: 1083., Az első szentté avatások Magyarországon, In: Rubicon 2017/9 Budapest 14-17 o.
Solymosi László: Szent László király. A temetéstől a szentté avatásig. In: Rubicon 2017/9 Budapest 18-29 o.
Zsoldos Attila: A magyar Királyság Szent László korában. In: Rubicon 2017/9 Budapest 30-33 o.
Orosz István: Változó világ. Európa Szent László korában In: Rubicon 2017/9 Budapest 34-37 o.
Sághy Marianne: Adelheid királyné. A lovagkirály felesége. In: Rubicon 2017/9 Budapest 38-39 o.
Szovák Kornél: László-legendák. A csodás történetek háttere. In: Rubicon 2017/9 Budapest 40-45. o.
Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301. Osiris Kiadó. Budapest, 2007.
Herber-Martos-Moss-Tisza: Történelem 3. 1000-től 1500-ig. Reáltanoda Alapítvány 2007.
Dümmerth Dezső. Az új Fehérvár: Szent László király és az Árpád-házi királyeszme továbbfejlődése. Budapest: Panoráma Kiadó, 267–342.. o. (1977).
Györffy György, Bartha Antal, Bóna István, Gábori Miklós, Kristó Gyula, Mócsy András, Somogyi Sándor.szerk.: Székely György (főszerk.): A magyar állam megszilárdulása, Magyarország története I. – Előzmények és magyar történet 1242-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 893–1006. o..
Madas E., Török L., Vargyas L.: Athleta Patriae – Tanulmányok Szent László történetéhez. Budapest: Szent István Társulat Kiadó (1980).
Györffy György. László király emlékezete. Magyar Helikon (1977).
Konstanzi Bernold: Chronicon (Bernoldi Chronicon), In: I. Robinson (ford.): Eleventh-Century Germany: The Swabian Chronicles, Manchaster, University Press, 2008, 245–337. o.,
Képes krónika: Kálti Márk: The Hungarian Illuminated Chronicle – Chronica de Gestis Hungarorum (szerk.: Dercsényi Dezső) (1970) Corvina,
I. László király törvényei, The Laws of King Ladislas I (1077–1095), In: The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary, 1000–1301 (ford. és szerk.: János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney, (Korábbi kiadásban lévő esszé szerzője: Andor Czizmadia, Második kiadás további szerkesztője: Leslie S. Domonkos), 1999, Charles Schlacks, Jr. Publishers, 11–22. o.
Spalatói Tamás: Archdeacon Thomas of Split: History of the Bishops of Salona and Split (Latin text by Olga Perić, edited, translated and annotated by Damir Karbić, Mirjana Matijević Sokol and James Ross Sweeney), 2006,
Bertényi Iván. Szent István és öröksége – Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig, 1000-1440, Tudomány-egyetem. Magyar történelem. Budapest: Kulturtrade (1997)
Curta: Florin Curta. 5. The first Byzantine century (1000–1100), Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge University Press, 248-310. o. (2006).
Fine: Fine, John V. A.. The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth century. The University of Michigan Press.
Font: Font Márta.szerk.: Kristó Gyula: Koloman the Learned, King of Hungary, (ford.:) Mónika Miklán), Szeged: Szegedi Középkorász Műhely (2001)
Kristó-Makk 2000: Kristó Gyula, Makk Ferenc. Az Árpádok. Szeged: Szukits (2000).
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténete https://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0003/187.html
https://r12a.github.io/maps-europe/CE_1173.html

Related Post